http://www.reliwo.com.pl

Czy kierownik budowy musi należeć do Izby Rzemieślniczej?

kierownikCzy kierownik budowy musi należeć do Izby Rzemieślniczej?
 
Jeżeli nie wiedząc o nowych przepisach, które mówią, że kierownik budowy musi należeć do izby rzemieślniczej, kierownik wykonywał prace przy budowie domu jako kierownik budowy bez przynależności do izby, a dowiadując się o zmianie przepisów czy  można dokończyć budowę bez żadnych skutków prawnych?
Podstawą prawną jest: art. 12 i 91 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2003 r nr. 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z Prawem Budowlanym taki wymóg obowiązuje od 25 stycznia 2002 roku i od czasu zmiany przepisów osoby, które nie są członkami izby rzemieślniczej , nie mają prawa do samodzielnych jakichkolwiek funkcji technicznych w budownictwie, jakie mogły by pełnić – wynika to z przepisów. Ale mogą pracować zawodowo, tak jak pracowali, ale nie jako: kierownik budowy lub inspektorzy nadzoru budowlanego. Więc postępując zgodnie z prawem, musimy natychmiastowo zmienić kierownika budowy lub też poprosić aby uzupełnił brakujące formalności ze względu na to aby mógłby sprawować dalej obecną funkcję. Jeżeli nie zmienimy kierownika, lub kierownik nie dopilnuje zgodności formalnych z prawem, to przy zakończeniu i odbieraniu budowy urząd może mieć zastrzeżenia. Ponad to jeżeli kierownik nie jest zarejestrowany w izbie rzemieślniczej może narazić się na działanie niezgodne z przepisami prawa, więc mogą zostać wyciągnięte odpowiednie skutki karne. Kary do której podlega kierownik zgodnie z przepisami prawa budowlanego, to: kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności do roku. Każda osoba fizyczna jak i prawna nie może bronić się nieznajomością prawa.
This template downloaded form free website templates